Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karo Pharma AB

Karo Pharma AB

Karo Pharma AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.karobio.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Teckningsperiod:

1 april 2016 - 13 april 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

250 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 mars 2016

Värdering:

1 Mdkr pre money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 250 Mkr kan en övertilldelningsoptioner på 30 Mkr användas.

Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser, varav styrelseordförande Anders Lönner garanterar drygt 97 %.

Uppdatering: Teckningstiden har justerats.

Uppdaterat: 2016-04-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss