Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karo Pharma AB

Karo Pharma AB

Karo Pharma AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.karobio.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Teckningsperiod:

3 juni 2015 - 18 juni 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

230 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2015

Värdering:

690 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 230 Mkr kan bolaget ta in ytterligare 20 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss