Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karo Pharma AB

Karo Pharma AB

Karo Pharma AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.karobio.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Teckningsperiod:

28 november 2012 - 12 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

38,7 + 10 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2012

Värdering:

Pre-money 116,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Det föreligger teckningsåtaganden och garantiutfästelser om totalt 28,1 mkr motsvarande 73 procent av emissionsbeloppet.

Vid stort intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption som kan ge ytterligare 10 Mkr till samma pris per aktie.

Uppdaterat: 2012-11-26

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss