Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karo Pharma AB

Karo Pharma AB

Karo Pharma AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.karobio.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Teckningsperiod:

2 december 2010 - 16 december 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

325 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2010

Värdering:

Pre-money 217 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %, givet sedvanliga villkor. Azimuth Opportunity Ltd., Storford Limited, Ponderus Invest AB och Carnegie har garanterat ett belopp motsvarande totalt cirka 330 miljoner kronor. Därutöver har styrelsens ordförande Bo Håkansson och bolagets VD Fredrik Lindgren meddelat sina avsikter att teckna sig för sina respektive delar i företrädesemissionen. - Handel med teckningsrätter 2-13 december 2010.

Uppdaterat: 2010-11-25

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss