Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KappAhl AB

KappAhl AB

KappAhl AB
Idrottsvägen 14
43162 Mölndal

Hemsida:

kappahl.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj.

Teckningsperiod:

6 december 2012 - 20 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

383 Mkr

Teckningskurs:

1,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2012

Värdering:

Pre-money 383 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via teckningsåtaganden och garantier från befintliga aktieägare samt externa garanter.

Dutot Ltd., Mellby Gård AB, Ferd AS, Jula AB och Håkan Westin har åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 34,9 procent av företrädesemissionen. Dutot Ltd., Ferd AS och Håkan Westin har åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 41,4 procent av företrädesemissionen, vilket innebär att befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden och garantier avseende totalt cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Dessutom har Italo Invest AB, Sawajpore AB, Mount Mitchell AB, Lindgate Industri AB och Independia AB (Jan Samuelson) förbundit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 23,7 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2012-11-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss