Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kancera AB

Kancera AB

Kancera AB
Lindhagensgatan 133
11251 Stockholm

Hemsida:

www.kancera.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Teckningsperiod:

4 maj 2018 - 22 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,5 Mkr + 15 Mkr + 5,8 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 maj 2018

Värdering:

178 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Förutom företrädesemissionen på 59,5 Mkr kan företaget vid intresse använda en övertilldelningsoption på 15 Mkr. Garanterna kan även välja att ta sin ersättning i aktier vilket då maximalt ökar emissionen med 5,8 Mkr.

Nyemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om cirka 48 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie. Lösenkursen är 1,95 SEK för teckning av en ny aktie med stöd av två teckningsoptioner under perioden 22 maj 2019 till och med 22 november 2019.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss