Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kancera AB

Kancera AB

Kancera AB
Lindhagensgatan 133
11251 Stockholm

Hemsida:

www.kancera.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Teckningsperiod:

10 maj 2016 - 25 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 maj 2016

Värdering:

260 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 april 2018. Under perioden 1 oktober 2016 – 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner; under resterande löptid till och med den 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Kancera ytterligare 52-62 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen är genom, avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om cirka 36,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Nyemissionen.

Uppdatering: Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 10 Mkr användas.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss