Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kancera AB

Kancera AB

Kancera AB
Lindhagensgatan 133
11251 Stockholm

Hemsida:

www.kancera.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Teckningsperiod:

25 november 2013 - 11 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2013

Värdering:

16,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje gammal aktie ger innehavare rätt att teckna en (1) unit, som består av en aktie och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje unit innehåller en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption där två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie à 0,75 kr/aktie. Löptiden för teckningsoptionen är planerad att sträcka sig fram till 31 maj 2014. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i denna planerade nyemission upp till cirka 81 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 13,1 MSEK, förutsatt villkoren enligt ovan, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt.

Obs, datumen för nyemissionen är en uppskattning, exakta datum har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Informationen uppdaterade med faktiska datum för teckningstid.

Uppdaterat: 2013-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss