Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kale United AB

Kale United AB

Kale United AB
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 Stockholm

Hemsida:

kaleunited.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kale United är verksamt inte plantbaserad mat. Verksamheten består av två delar, dels är man ett investeringsföretag som köper aktier i olika företag och dels är man ett företag som säljer andra företags produkter runt om i världen.

Teckningsperiod:

15 september 2022 - 13 oktober 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

264 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

153,1 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten, teckning via Pepins.

Post:

Minimum 10 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss