Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Junebud AB

Junebud AB

Junebud AB
Anckargripsg. 3
21119 Malmö

Hemsida:

www.junebud.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play och utvecklar just nu ett socialt MMO-spel som heter Million Morning, som spelas direkt i webbläsaren.

Teckningsperiod:

31 maj 2010 - 14 juni 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,1 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2010

Värdering:

Pre-money 3,15 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, 1 teckningsrätt. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 31 maj - 9 juni 2010.

Uppdaterat: 2010-05-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss