Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Junebud AB

Junebud AB

Junebud AB
Anckargripsg. 3
21119 Malmö

Hemsida:

www.junebud.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play och utvecklar just nu ett socialt MMO-spel som heter Million Morning, som spelas direkt i webbläsaren.

Teckningsperiod:

2 september 2009 - 18 september 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,9 Mkr

Teckningskurs:

0,95 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 6 Mkr och 8,9 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

5000 aktier.

Övrigt:

Företaget noteras på Aktietorget den 23 oktober 2009. För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2009/2010. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en kurs om 1,00 SEK från och med den 23 oktober 2009 till och med den 15 februari 2010.

Uppdaterat: 2009-09-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss