Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Josab International AB

Josab International AB

Josab International AB
Nyrupsvägen 254
26041 Nyhamnsläge

Hemsida:

www.josab.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Josab utvecklar och säljer kompletta vattenreningssystem.

Teckningsperiod:

29 mars 2017 - 20 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,22 Mkr

Teckningskurs:

2,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2017

Värdering:

122,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:11.

Post:

Övrigt:

Josab International har från ett antal investerare, större aktieägare inklusive ledning erhållit teckningsförbindelser, en förhandsteckning och garantiåtaganden, motsvarande 100 (etthundra) procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 22,22 MSEK.

Uppdaterat: 2017-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss