Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Josab International AB

Josab International AB

Josab International AB
Nyrupsvägen 254
26041 Nyhamnsläge

Hemsida:

www.josab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Josab utvecklar och säljer kompletta vattenreningssystem.

Teckningsperiod:

7 juni 2012 - 21 juni 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

0,79 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2012

Värdering:

Pre-money 8,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. För varje 1 innehavd aktie erhålls 3 teckningsrätter. För att teckna 1 ny aktie krävs 1 teckningsrätt.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare Tomas Askinger har förbundit sig och garanterat att han tecknar sin andel, dock maximalt en andel som motsvarar 10 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss