Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Josab International AB

Josab International AB

Josab International AB
Nyrupsvägen 254
26041 Nyhamnsläge

Hemsida:

www.josab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Josab utvecklar och säljer kompletta vattenreningssystem.

Teckningsperiod:

4 november 2010 - 19 november 2010

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

5,67 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2010

Värdering:

Pre-money 2,83 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Nuvarande aktieägare har dessutom företräde att köpa de aktier, som övriga aktieägare valt att avstå från att teckna.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss