Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jojka Communications AB

Jojka Communications AB

Jojka Communications AB
Jakobsbergsgatan 6
111 44 Stockholm

Hemsida:

www.jojka.nu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Jojka erbjuder tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal. Jojka Communications AB hette tidigare Mobispine AB.

Teckningsperiod:

5 december 2008 - 16 januari 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

0,28 kr

Likviddag:

19 december 2008

Avstämningsdag:

2 december 2008

Värdering:

Pre-money 24,3 Mkr och 30,3 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Ledande befattningshavare har förbundit sig att med bindande teckningsanmälningar och garantiavtal teckna minst 1,600,000 kr i emissionen, vilket motsvarar ca 27 % av det totala emissionsbeloppet.

Uppdatering: Teckingsperioden förlängs till den 16 januari 2009.

Uppdaterat: 2008-12-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss