Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jojka Communications AB

Jojka Communications AB

Jojka Communications AB
Jakobsbergsgatan 6
111 44 Stockholm

Hemsida:

www.jojka.nu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Jojka erbjuder tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal. Jojka Communications AB hette tidigare Mobispine AB.

Teckningsperiod:

3 juni 2015 - 17 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2015

Värdering:

8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, varav 45% från befintliga styrelsemedlemmar.

Uppdaterat: 2015-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss