Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jojka Communications AB

Jojka Communications AB

Jojka Communications AB
Jakobsbergsgatan 6
111 44 Stockholm

Hemsida:

www.jojka.nu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Jojka erbjuder tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal. Jojka Communications AB hette tidigare Mobispine AB.

Teckningsperiod:

30 maj 2013 - 20 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 1,65 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje befintlig aktie erhålls två (2) uniträtter. En (1) sådan uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Om teckningsoptionerna används tillförs bolaget ytterligare 4,4 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,00 kronor per aktie kontant. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioderna från och med 1 oktober 2013 till och med den 15 oktober 2013, från och med den 1 februari 2014 till och med den 14 februari 2014 samt från och med den 1 juni 2014 till och med den 18 juni 2014.

Uppdaterat: 2013-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss