Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ivisys AB

Ivisys AB

Ivisys AB
Box 283
230 53 Alnarp

Hemsida:

ivisys.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns.

Teckningsperiod:

25 november 2019 - 10 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,46 Mkr

Teckningskurs:

3,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 November 2019

Värdering:

43 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:20. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss