Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iterata AB

Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Teckningsperiod:

25 november 2009 - 9 december 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,8 Mkr exkl optioner

Teckningskurs:

0,07 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2009

Värdering:

Pre-money 48,8 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 4:18. För 18 befintliga aktier, oavsett serie erhålls 1 uniträtt. Innehav av 1 uniträtt berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 4 nyemitterade A-aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Handel med uniträtter: 25 november - 4 december 2009. Emissionen är på 10,8 Mkr. Om alla optioner används så tillkommer 3,9 Mkr från serie 1 (0,10 kr) och 5 Mkr från serie 2 (0,13 kr).

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss