Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iterata AB

Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Teckningsperiod:

8 november 2016 - 22 november 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

0,98 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 november 2016

Värdering:

0,98 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie av serie A eller C erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. En (1) gammal aktie av serie A eller C ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A. För varje femtio (50) tecknade aktier av serie A erhålles nittionio (99) verderlagsfria teckningsoptioner 6 A 2016.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption 6 A 2016 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A i ITERATA. Teckningskursen är 0,02 kronor per aktie. Teckning av aktier av serie A i ITERATA med stöd av teckningsoptioner 6 A 2016 kan äga rum under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna på Bolagsverket till och med 30 juli 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss