Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iterata AB

Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Teckningsperiod:

22 januari 2013 - 6 februari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per A-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 januari 2013

Värdering:

Pre-money 0,66 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:1, gäller A-aktier.

Post:

Övrigt:

Huvudägaren Transferator AB har ställt sig positiv till att teckna sin ägarandel (26%) i nyemissionen. Styrelsen avser söka externa garanter på hela emissionsbeloppet och förhandlingar pågår.

Uppdatering: Biosensor Applications Sweden AB har i den pågående nyemissionen säkerställt 100% teckning genom skriftliga garantiavtal samt en teckningsförbindelse. Totalt emissionsbelopp uppgår till 3 317 Tkr.

Teckningsförbindelsen om 26,8% (890 Tkr) av emissionen har erhållits från huvudägaren Transferator AB (Publ). Garantiåtagandena uppgår såldes till resterande 73,2% (2 427 Tkr) av emisionen och garanterna är Jakob Johansson (ledamot i styrelsen), Johan Grip, Per Landin, Micha Gottfarb, Fredrik Vojbacke (tf. VD och ledamot i styrelsen) samt Tommy Trollborg (Ordf. i styrelsen).

Uppdaterat: 2013-01-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss