Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iterata AB

Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Teckningsperiod:

28 november 2012 - 7 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

510 kr per pref. aktie serie C

Likviddag:

12 december 2012

Avstämningsdag:

23 november 2012

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 40:1. Avser preferensaktier serie C.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss