Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iterata AB

Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Teckningsperiod:

2 december 2011 - 16 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,15 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 november 2011

Värdering:

Pre-money 1,20 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 11:1. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 11 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 stamaktie serie A.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Biosensor har den 9 december erhållit teckningsförbindelse och emissionsgarantier som motsvarar hela emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss