Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iterata AB

Iterata AB

Iterata AB
Karins väg 5
194 61 Upplands Väsby

Hemsida:

www.biosensor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Teckningsperiod:

4 maj 2011 - 18 maj 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,9 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2011

Värdering:

Pre-money 14,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:5. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. 5 sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 unit bestående av 7 nya A-aktier och 2 teckningsoptioner av serie TO 5A berättigande till teckning av vardera 1 ny A-aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Innehav av 1 teckningsoption av serie TO 5A berättigar till teckning av 1 nyemitterad A-aktie till en kurs om 1,90 SEK per A-aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 22 juni 2011 till och med den 7 december 2011. Om alla teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 9,5 Mkr. Biosensor har avtalat om teckningsförbindelse om 1,65 Mkr samt garantiteckning om 15 Mkr, av den initiala emissionsvolymen om 20 MSEK.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss