Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Isotimber Holding AB

Isotimber Holding AB

Isotimber Holding AB
Odenskogsvägen 17 A
831 48 Östersund

Hemsida:

isotimber.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

IsoTimber tillverkar bärande och isolerande husstommar av trä och luft. Trä är diffusionsöppet och ger ett bra inomhusklimat. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs i väggarna. En hållbar produkt som kan volymtillverkas rationellt, vilket är särskilt värdefullt för byggherrar med stora byggprojekt.

Teckningsperiod:

12 juni 2019 - 28 juni 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15,14 Mkr

Teckningskurs:

94 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

10 juni 2019

Värdering:

Villkor:

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Deltagare i företrädesemissionen av stamaktier kommer efteråt att få möjligheten att köpa befintliga preferensaktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss