Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Isotimber Holding AB

Isotimber Holding AB

Isotimber Holding AB
Äggfors 120
830 04 Mörsil

Hemsida:

isotimber.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

IsoTimbers affärsidé bygger på en unik och patenterad byggteknik som gör det möjligt att bygga isolerande och bärande väggar bestående av endast trä och luft, inga giftiga material eller inplastning krävs. Byggtekniken gör det möjligt för IsoTimber att leverera hus till slutkund som färdiga byggpaket, färdigrest stomme eller nyckelfärdiga hus.

Teckningsperiod:

15 april 2016 - 27 juni 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15,84 Mkr

Teckningskurs:

132 kr

Likviddag:

10 maj 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

150 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 190 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts något, i alla fall t o m den 18 maj 2016.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 27 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-06-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss