Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Isconova AB

Isconova AB

Isconova AB
Kungsgatan 109
75318 Uppsala

Hemsida:

www.isconova.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Isconova är ett svenskt företag verksamt inom forskning och utveckling av vaccinsystem och adjuvanser. Isconova har en patenterad teknologi för framställning av adjuvanser samt en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans. Inom Bolaget pågår vidare ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag.

Teckningsperiod:

15 oktober 2012 - 29 oktober 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2012

Värdering:

Pre-money 25 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per registrerad aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) teckningsrätt.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100 %. Aktieägare, inklusive InnKap 4 Partners L.P, som tillsammans innehar 46,3% av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt att vid den extra bolagsstämman rösta för Företrädesemissionen. Vidare har Bo Håkansson, LMK Ventures AB, Maxator Holding AB, SSE Capital, Shaps Capital AB, APS Capital AB och Staffan Bohman genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i Företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

Uppdaterat: 2012-10-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss