Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Isconova AB

Isconova AB

Isconova AB
Kungsgatan 109
75318 Uppsala

Hemsida:

www.isconova.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Isconova är ett svenskt företag verksamt inom forskning och utveckling av vaccinsystem och adjuvanser. Isconova har en patenterad teknologi för framställning av adjuvanser samt en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans. Inom Bolaget pågår vidare ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag.

Teckningsperiod:

18 oktober 2010 - 29 oktober 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Maximalt 80 + 35 Mkr

Teckningskurs:

58 - 70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 152–184 Mkr.

Villkor:

Priset per aktie sätts i ett anbudsförfarande inom intervallet 58 - 70 kr. Isconova kan komma att öka antalet aktier i nyemissionen genom att utnyttja en övertilldelningsoption.

Post:

100 aktier.

Övrigt:

Isconova noteras på First North den 10 november 2010. Vid full anslutning till erbjudandet kommer Isconova att tillföras 80 Mkr. Utifall att erbjudandet utökas samt om övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer Isconova att tillföras ytterligare upp till 35 Mkr.

Uppdaterat: 2010-10-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss