Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IP-Only Telecommunication AB

IP-Only Telecommunication AB

75381 Uppsala

Hemsida:

www.ip-only.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

En självständig svensk Internet- och teleoperatör som riktar sig till företag med särskilda krav på bandbredd, tillgänglighet och driftsäkerhet. Äger ett av Sveriges fyra nationella fibernät.

Teckningsperiod:

21 februari 2013 - 7 mars 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

259 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

19 februari 2013

Värdering:

Pre-money 6,48 Mkr, exklusive konvertibler.

Villkor:

Företrädesrätt 40:1.

Post:

Övrigt:

Konvertibelinnehavare som representerar en sammanlagd fordran om 170,0 Mkr har genom teckningsförbindelser gentemot bolaget förbundit sig att teckna motsvarande belopp i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss