Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invisio Communications AB

Invisio Communications AB

Invisio Communications AB
Box 49149
10029 Stockholm

Hemsida:

www.invisiocommunications.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter för ljudkommunikation. Invisio Communications AB hette tidigare Invision Headsets AB. Invisio Headsets AB hette tidigare Nextlink AB.

Teckningsperiod:

19 december 2013 - 19 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,7 Mkr

Teckningskurs:

4,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

180 Mkr pre-money och 186 Mkr post money.

Villkor:

Riktad emission, till en mindre grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till INVISIO i samband med
emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss