Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invisio Communications AB

Invisio Communications AB

Invisio Communications AB
Box 49149
10029 Stockholm

Hemsida:

www.invisiocommunications.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter för ljudkommunikation. Invisio Communications AB hette tidigare Invision Headsets AB. Invisio Headsets AB hette tidigare Nextlink AB.

Teckningsperiod:

22 oktober 2013 - 29 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,4 Mkr

Teckningskurs:

4,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss