Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invisio Communications AB

Invisio Communications AB

Invisio Communications AB
Box 49149
10029 Stockholm

Hemsida:

www.invisiocommunications.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter för ljudkommunikation. Invisio Communications AB hette tidigare Invision Headsets AB. Invisio Headsets AB hette tidigare Nextlink AB.

Teckningsperiod:

19 april 2012 - 19 april 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,75 Mkr

Teckningskurs:

3,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 104,4 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission till TAMT AB.

Post:

Övrigt:

Invisio har också erhållit lånelöfte från en av sina aktieägare, Yggdrasil AB, som åtar sig att tillse att INVISIO erhåller ett ettårigt lån på vissa villkor om 5 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss