Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invisio Communications AB

Invisio Communications AB

Invisio Communications AB
Box 49149
10029 Stockholm

Hemsida:

www.invisiocommunications.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter för ljudkommunikation. Invisio Communications AB hette tidigare Invision Headsets AB. Invisio Headsets AB hette tidigare Nextlink AB.

Teckningsperiod:

21 november 2011 - 7 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

43,1 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 november 2011

Värdering:

Pre-money 129,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 90,7 procent av emissionsbeloppet. Återstoden, motsvarande 9,3 procent av emissionsbeloppet, innehas av institutionella aktieägare som till följd av interna regelverk saknar möjlighet att ingå teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss