Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invisio Communications AB

Invisio Communications AB

Invisio Communications AB
Box 49149
10029 Stockholm

Hemsida:

www.invisiocommunications.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter för ljudkommunikation. Invisio Communications AB hette tidigare Invision Headsets AB. Invisio Headsets AB hette tidigare Nextlink AB.

Teckningsperiod:

1 december 2010 - 15 december 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2010

Värdering:

Pre-money 235 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 1 teckningsrätt. 10 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter pågår under perioden 1 december - 10 december 2010.

Uppdaterat: 2010-11-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss