Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 53 Stockholm

Hemsida:

www.spiltan.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Riskkapitalbolag med ett 40-tal innehav i både noterade och onoterade företag. Investeringar i onoterade företag sker tillsammans med "affärsänglar" i Spiltans nätverk eller andra riskkapitalbolag. Investment AB Spiltan är ägare eller delägare till ett antal koncept inom finansiella tjänster som Spiltan Fonder, Spiltan Pension, Alternativa aktiemarknaden, easyloan.se och Finans- och inkassobolaget mfin.se.

Teckningsperiod:

22 november 2011 - 25 januari 2012

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

39,7 Mkr

Teckningskurs:

700 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 november 2011

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. 5 befintliga stamaktier ger rätt att teckna 1 ny preferensaktie.

Post:

Övrigt:

De nyemitterade aktierna ska vara förenade med en garanterad utdelning om 8% under fem år, d v s en utdelning om 56 kronor per aktie under åren 2012 - 2016. Efter att den garanterade utdelningen lämnats, omvandlas preferensaktierna till stamaktier.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 25 januari 2012. Emissionen är i mitten av december 2011 tecknad till 80 % av befintliga aktieägare, men företaget ser gärna att även nya investerare deltar.

Uppdaterat: 2011-12-22

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss