Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.inventmedic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.

Teckningsperiod:

13 februari 2020 - 27 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

29,8 Mkr

Teckningskurs:

40,50 kr per unit / 6,75 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 februari 2020

Värdering:

69,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:14. En (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Post:

Övrigt:

Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 24,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av företrädesemissionen.

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss