Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.inventmedic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.

Teckningsperiod:

9 mars 2017 - 23 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

10,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2017

Värdering:

81,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-03-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss