Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.inventmedic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.

Teckningsperiod:

7 januari 2016 - 28 januari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

15,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 1600 aktier.

Övrigt:

Invent Medic noteras på Aktietorget den 29 februari 2016.

Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 33,3 % av den totala emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2015-12-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss