Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intervacc AB

Intervacc AB

Intervacc AB
Västertorpsvägen 35
129 22 Hägersten

Hemsida:

www.intervacc.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Teckningsperiod:

13 november 2015 - 3 december 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,8 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2015

Värdering:

64,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss