Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intervacc AB

Intervacc AB

Intervacc AB
Västertorpsvägen 35
129 22 Hägersten

Hemsida:

www.intervacc.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Teckningsperiod:

5 september 2012 - 21 september 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

26 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

21 september 2012

Avstämningsdag:

31 augusti 2012

Värdering:

Pre-money 26 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie av såväl aktieslag A som B berättigar till en (1) teckningsrätt som i sin tur ger rätt att teckna en (1) B-aktie (primär företrädesrätt).

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2012-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss