Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Interfox Resources AB

Interfox Resources AB

Interfox Resources AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

www.interfoxresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Interfox Resources är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

14 juli 2009 - 4 augusti 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,3 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

3 juli 2009

Värdering:

Pre-money 3,2 Mkr och post money 9,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

10.000 aktier, dvs 1000 kr.

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-07-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss