Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Interfox Resources AB

Interfox Resources AB

Interfox Resources AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

www.interfoxresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Interfox Resources är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

27 februari 2017 - 21 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 februari 2017

Värdering:

176,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Företrädesemissionen är nu 100% säkerställd genom garantier.

Uppdatering: Interfox Resources förlänger teckningstiden till den 31 mars 2017.

Uppdatering: Interfox Resources förlänger teckningstiden till den 21 april 2017.

Uppdaterat: 2017-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss