Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Interfox Resources AB

Interfox Resources AB

Interfox Resources AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

www.interfoxresources.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Interfox Resources är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

30 januari 2015 - 30 januari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,1 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en begränsad grupp kvalificerade investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss