Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Interfox Resources AB

Interfox Resources AB

Interfox Resources AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

www.interfoxresources.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Interfox Resources är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

20 januari 2014 - 3 februari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30,7 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 januari 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 14:1. Varje aktie berättigar till fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget.

Post:

Övrigt:

Garantiförbindelser har undertecknats till ett belopp om 20 Mkr av ett konsortium av garanter.

Vid stort intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption på 10 Mkr.

Archelon Mineral AB håller på att göras om till ett ryskt oljebolag och ska byta namn till Interfox Resources AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss