Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Integrum AB

Integrum AB

Integrum AB
Krokslätts Fabriker 50
431 37 Mölndal

Hemsida:

integrum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Integrum är verksamt inom osseointegration - processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat - för skelettförankrade proteser.

Teckningsperiod:

16 maj 2019 - 16 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,7 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss