Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Insulution AB

Insulution AB

Insulution AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.insulution.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Insulutions dygnsdoslösning är världens minsta insulinspruta. De små, diskreta enheterna är mycket enkla att använda.

Teckningsperiod:

25 oktober 2009 - 10 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

5 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 108 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

2500 aktier, dvs 10 000 kr.

Övrigt:

Insulution planerar att notera sig under andra halvan av 2010.

Uppdaterat: 2009-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss