Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Insulution AB

Insulution AB

Insulution AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.insulution.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Insulutions dygnsdoslösning är världens minsta insulinspruta. De små, diskreta enheterna är mycket enkla att använda.

Teckningsperiod:

24 november 2010 - 8 december 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

8 december 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 28,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss