Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Insplorion AB

Insplorion AB

Insplorion AB
Medicinaregatan 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.insplorion.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Insplorion utvecklar, marknadsför och säljer mätinstrument till forskare som arbetar med nanoteknik inom miljöteknikområden.

Teckningsperiod:

27 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

33,1 Mkr

Teckningskurs:

11,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2019

Värdering:

82,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger innehavaren en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd upp till 90 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 29,8 MSEK, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss