Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Insplorion AB

Insplorion AB

Insplorion AB
Medicinaregatan 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.insplorion.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Insplorion utvecklar, marknadsför och säljer mätinstrument till forskare som arbetar med nanoteknik inom miljöteknikområden.

Teckningsperiod:

29 september 2016 - 14 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,7 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2016

Värdering:

42,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-10-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss