Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Innate Pharmaceuticals AB

Innate Pharmaceuticals AB
Umestan Företagspark
903 47 Umeå

Hemsida:

www.innate.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling.

Teckningsperiod:

2 juni 2005 - 15 juni 2005

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

38 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Avstämningsdag:

31 maj 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:2

Post:

Övrigt:

Aktieägare i Innate Pharmaceuticals erhåller en (1) teckningsrätt per registrerad aktie. För teckning av fem (5) nya aktier erfordras två (2) teckningsrätter.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss